Bij de audit die door Foot Pass in het voorjaar werd uitgevoerd, werd de jeugdwerking van FC Lembeke opnieuw bekroond met 2 sterren. Dit betekent dat de club ook de komende 3 seizoenen naast gewestelijk ook provinciaal jeugdvoetbal zal aanbieden. Vanuit het jeugdbestuur bedankt aan de personen die daartoe bijgedragen hebben !