Update 17 augustus 2020

Vanaf de week van 17 augustus worden de trainingen voor de seniorenploegen hernomen. Er werd een aangepast voorbereidingsprogramma opgemaakt dat in een ander 'artikel' op de website te raadplegen is.

Update 13 augustus 2020

Door Voetbal Vlaanderen werden wijzigingen meegedeeld, te raadplegen via onderstaande link.

https://www.voetbalvlaanderen.be/nieuws/competitiestart-2020-2021-vastgelegd-oefenwedstrijden-terug-mogelijk-vanaf-14-augustus

De concrete impact op het voorbereidingsprogramma voor de senioren wordt nog meegedeeld.

Update 11 augustus 2020

Het verloop van de trainingen voor de jeugdploegen wordt als positief ervaren en kunnen onder de bestaande voorwaarden blijven doorgaan. Vanaf de week van 17 augustus worden oefenwedstrijden voor jeugdploegen opnieuw toegelaten (beslissing jeugdbestuur). Oefenwedstrijden worden gespeeld onder de voorwaarden die worden opgelegd door de thuisclubs. Van zodra oefenwedstrijden op Lembeke gespeeld worden zullen de van toepassing zijnde voorwaarden worden gecommuniceerd.

 

Update 10 augustus 2020

De trainingen voor senioren, de damesploeg en de G-ploegen staan nog steeds on-hold, alvast tot en met 16 augustus. Na die datum volgt een nieuwe evaluatie.

Ter herinnering: ingevolge eerdere richtlijnen van Voetbal Vlaanderen zijn er voor senioren geen oefenwedstrijden toegelaten tot en met 25 augustus 2020.

 

Stand van zaken 31 juli 2020

Rekening houdend met de huidige situatie met betrekking tot COVID-19 en de maatregelen die door diverse instanties werden uitgevaardigd, werden bij onze club onderstaande beslissingen genomen.

* Ingevolge richtlijnen van Voetbal Vlaanderen zijn er momenteel geen oefenwedstrijden toegelaten voor senioren tot en met 25 augustus 2020.

* De trainingen van de senioren worden tot nader order on-hold gezet, de toestand wordt op wekelijkse basis geĆ«valueerd.

* De trainingen van de damesploeg en de G-ploegen worden tot nader order niet opgestart, de toestand wordt op wekelijkse basis geƫvalueerd.

* De trainingen voor de jeugdploegen U6 t.e.m. U17 worden zoals voorzien opgestart vanaf maandag 3 augustus 2020. Alle spelers/ouders kunnen via hun persoonlijke account in PSD de trainingsplanning voor hun ploeg raadplegen. De toestand wordt op wekelijkse basis geƫvalueerd.

* Wedstrijden voor jeugdploegen t.e.m. U17 worden door Voetbal Vlaanderen toegelaten, maar niettemin werd beslist dat onze jeugdploegen alvast tot 15 augustus geen oefenwedstrijden spelen. Na deze datum wordt de toestand geĆ«valueerd.

* Tornooien zijn tot en met 25 augustus 2020 niet toegelaten.

Trainingen en in een latere fase wedstrijden, vinden plaats binnen de richtlijnen die in diverse protocollen werden uitgeschreven, gebaseerd op richtlijnen die door overheidsinstanties en Voetbal Vlaanderen werden verspreid. Deze protocollen kunnen hieronder worden geraadpleegd en er wordt gevraagd om deze grondig door te nemen.

Protocol FC Lembeke: algemene richtlijnen.

Protocol FC Lembeke: richtlijnen bezoekers.

Protocol FC Lembeke: richtlijnen spelers-ouders.

 

Hou het intussen veilig !