De jaarlijkse pasdag voor onze jeugdploegen (tot en met U21) gaat door op dinsdag 27 juni 2017 van 18u30 tot 20u30. Locatie : (container)kantine.

Informatie met betrekking tot het lidgeld en kledijpakket werd intussen via mail verstuurd.